1. Home
  2. eHealth
  3. Спостереження – LOINC

Спостереження – LOINC

Коди спостережень за довідником LOINC:

80698-4 Життєздатні клітини CD34/100 клітин CD34 у гемопоетичних клітинах-попередниках з блоку препаратів крові
1751-7 Альбумін [маса/об’єм] у сироватці або плазмі
30325-5 Антитіла IgM до цитомегаловірус [наявність] в сироватці або плазмі крові
14805-6 Лактатдегідрогеназа [ферментативна активність/об’єм] у сироватці або плазмі за реакцією пірувату в лактат
5196-1 Поверхневий антиген вірусу гепатиту В [наявність] у сироватці або плазмі за допомогою імунологічного аналізу
68496-9 Кількість живонароджених дітей у матері, мертвих на момент запису
96462-7 Сиролімус [моль/об’єм] у крові за допомогою імунологічного аналізу
32673-6 Креатинкіназа MB [ферментативна активність/об’єм] у сироватці або плазмі
94500-6 Виявлення нуклеїнових кислот (РНК) SARS-CoV-2
11259-9 РНК вірусу гепатиту С [наявність] у сироватці або плазмі за NAA з детектуванням зондом
1988-5 C реактивний білок [маса/об’єм] у сироватці або плазмі
42757-5 Тропонін I серцевий [маса/об’єм] у крові
14629-0 Білірубін прямий [моль/об’єм] у сироватці або плазмі
1959-6 Бікарбонат [моль/об’єм] у крові
48633-2 Трипсиноген I. вільний (масова концентрація) в сухій краплі крові
mustache вуса
8867-4 ЧСС (Пульс)
29575-8 Тиреотропний гормон (Одиниці/об’єм) в сухій краплі крові
53190-5 Тетрадекадієноілкарнітин (C14:2) (молярна концентрація) в сухій краплі крові
47799-2 Валін (молярна концентрація) в сухій краплі крові
29770-5 Каріотип в крові або тканинах номінальний
8039-0 Антитіла IgG до Toxoplasma gondii [одиниці/об’єм] у сироватці
38214-3 Оцінка інтенсивності болю за Pain severity
2069-3 Хлорид [моль/об’єм] у крові
50125-4 3-гідроксипальмітоїлкарнітин (C16-OH) (молярна концентрація) в сухій краплі крові
11011-4 РНК вірусу гепатиту С [одиниці/об’єм] (вірусне навантаження) у сироватці або плазмі
94762-2 Виявлення антитіл до SARS-CoV-2 методом імуноаналізу сумарно
14743-9 Глюкоза (глюкометр)
96636-6 HLA-C (низька роздільна здатність)
75859-9 Модифікована шкала Ренкіна
56086-2 Окружність талії
70211-8 Мікофенолат [моль/об’єм] у сироватці або плазмі
7853-5 Антитіла IgM до цитомегаловірус [одиниці/об’єм] в сироватці або плазмі крові
31044-1 Несприятлива подія, що пов’язана з проведеною вакцинацією
3040-3 Ліпаза [ферментативна активність/об’єм] у сироватці або плазмі
7852-7 Антитіла IgG до цитомегаловірус [одиниці/об’єм] у сироватці або плазмі
8480-6 Систолічний артеріальний тиск
27811-9 Фактичний/нормальний антитромбін
50113-0 3-гідроксиоктадеценоїлкарнітин (C18:1-OH) (молярна концентрація) в сухій краплі крові
63557-3 Поверхневий антиген вірусу гепатиту В [одиниці/об’єм] у сироватці або плазмі за допомогою імунологічного аналізу
16703-1 Циклоспорин [маса/об’єм] у плазмі
63464-2 Антитіла до Treponema pallidum [одиниці/об’єм] у сироватці за допомогою імунологічного аналізу
73809-6 Перехресна відповідність В-клітин+Т-клітин. Якісна цитотоксичність, залежна від комплементу
72903-8 Сечовина [моль/об’єм] у крові
50106-4 3-Гідроксиізовалерилкарнітин (C5-OH) (молярна концентрація) в сухій краплі крові
53192-1 Тетрадеканоїлкарнітин (C14) (молярна концентрація) в сухій краплі крові
peculiarity анатомічні особливості тіла
2524-7 Лактат [моль/об’єм] у сироватці або плазмі
29293-8 Лейцин (масова концентрація) в крові
1742-6 Аланінамінотрансфераза [ферментативна активність/об’єм] у сироватці або плазмі
55806-4 Мікофенолат [маса/об’єм] у сироватці або плазмі за РХ/МС/МС
9279-1 Частота дихання
3077-5 Тирозин (масова концентрація) в крові
77636-9 HLA-C (висока роздільна здатність)
14631-6 Білірубін загальний [моль/об’єм] у сироватці або плазмі
47679-6 Лейцин (масова концентрація) в сухій краплі крові
45207-8 Глутарилкарнітин (C5-DC) (молярна концентрація) в сухій краплі крові
96664-8 HLA-DRB1 (низька роздільна здатність)
92006-6 Ексцизійні кільця Т-клітинного рецептора [пороговий цикл#] в сухій краплі крові
5193-8 Поверхневі антитіла вірусу гепатиту В [одиниці/об’єм] у сироватці або плазмі за допомогою імунологічного аналізу
45199-7 Додеканоїлкарнітин (C12) (молярна концентрація) в сухій краплі крові
73808-8 Перехресна відповідність В-клітин+Т-клітин. Якісно за допомогою проточної цитометрії
45216-9 Ізовалерилкарнітин+Метилбутирилкарнітин (С5) (молярна концентрація) в сухій краплі крові
35471-2 Антитіла до HLA {наявність}
42906-8 Галактозо-1-фосфат уридилтрансфераза (ензиматична активність/об’єм) в сухій краплі крові
57290-9 HLA-А (висока роздільна здатність)
clothes одяг та речі
49178-7 Антитіла до вірусу Епштейна-Барра [наявність] у сироватці
10331-7 Резус фактор (Rh)
94563-4 Виявлення антитіл IgG до SARS-CoV-2 методом імуноаналізу
29590-7 ДНК цитомегаловірусу [маса/об’єм] вірусне навантаження в крові
eye_colour Колір очей
1798-8 Амілаза [ферментативна активність/об’єм] у сироватці або плазмі
16419-4 Азатіоприн [маса/об’єм] у сироватці або плазмі
102113-8 Змішаний химеризм після трансплантації SCT [співвідношення] у периферичній крові методом молекулярної генетики
2885-2 Білок [маса/об’єм] у сироватці або плазмі
22316-4 Антитіла до ядра вірусу гепатита B [одиниці/об’єм] у сироватці
beard борода
45211-0 Гексаноїлкарнітин (C6) (молярна концентрація) в сухій краплі крові
53160-8 Пропіонілкарнітин (С3) (молярна концентрація) в сухій краплі крові
APGAR_5 Шкала Апгар на 5-й хв життя
8302-2 Зріст
14804-9 Лактатдегідрогеназа [ферментативна активність/об’єм] у сироватці або плазмі за реакцією лактату на піруват
94564-2 Виявлення антитіл IgM до SARS-CoV-2 методом імуноаналізу
94562-6 Виявлення антитіл IgA до SARS-CoV-2 методом імуноаналізу
73807-0 Перехресна відповідність В-клітин+Т-клітин. аутологічний тест. Якісна цитотоксичність, залежна від комплементу
48664-7 Фібриноген [маса/об’єм]
78015-5 HLA-B (низька роздільна здатність)
80319-7 Аускультація легень
45198-9 Деценоїлкарнітин (C10:1) (молярна концентрація) в сухій краплі крові
6298-4 Калій [моль/об’єм] у крові
45153-4 Антитіла до HLA в сироватці
8462-4 Діастолічний артеріальний тиск
53175-6 Октаноїлкарнітин (C8) (молярна концентрація) в сухій краплі крові
hair_color Колір волосся
77349-9 Еверолімус [маса/об’єм] у крові за допомогою РХ/МС/МС – найменше
weight_under_1_year Вага дитини до 1 року при надходженні в стаціонар
53166-5 Бутирилкарнітин+Ізобутирилкарнітин (С4) (молярна концентрація) в сухій краплі крові
33959-8 Прокальцитонін [маса/об’єм] у сироватці або плазмі
53191-3 Тетрадеценоїлкарнітин (C14:1) (молярна концентрація) в сухій краплі крові
11884-4 Термін гестації при народженні
13955-0 Антитіла до вірусу гепатиту С [наявність] у сироватці або плазмі за допомогою імунологічного аналізу
11558-4 pH крові
21112-8 Дата та час народження
5902-2 Протромбіновий час (ПЧ)
29463-7 Вага
92728-5 Такролімус [маса/об’єм] у крові – через 4 години після дози
85658-3 Тип зайнятості
2947-0 Натрій [моль/об’єм] у крові
75217-0 Біотинідаза (ензиматична активність/об’єм) в сухій краплі крові
65893-0 Гострота зору при найкращій корекції, праве око
sex стать
53187-1 Метилглутарилкарнітин (C6-DC) (молярна концентрація) в сухій краплі крові
2324-2 Гамма-глутамілтрансфераза [ферментативна активність/об’єм] у сироватці або плазмі
34960-5 Антитіла до HLA у сироватці або плазмі
57293-3 HLA-DRB1 (висока роздільна здатність)
8339-4 Вага при народженні
22327-1 Антитіла до вірусу гепатиту С [одиниці/об’єм] у сироватці
55805-6 Циклоспорин [маса/об’єм] у крові за допомогою РХ/МС/МС
94558-4 Виявлення антигену SARS-CoV-2 методом швидкого імуноаналізу
8310-5 Температура тіла
10900-9 Поверхневі антитіла вірусу гепатиту В (наявність) у сироватці за допомогою імунологічного аналізу
59822-7 Такролімус [маса/об’єм] у сироватці або плазмі – через 4 години після дози
34714-6 Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ) в крові за допомогою коагулограми
30525-0 Вік
30246-3 ДНК цитомегаловірусу [наявність] в сироватці або плазмі
15074-8 Глюкоза [моль/об’єм] у крові
22587-0 Антитіла до Treponema pallidum [наявність] у сироватці
11556-8 Кисень [парціальний тиск] у крові
2157-6 Креатинкіназа [ферментативна активність/об’єм] у сироватці або плазмі
14578-9 Група крові (АВО)
29610-3 ДНК вірусу гепатиту B [наявність] у сироватці або плазмі
57722-1 Народжена в багатоплідних пологах
38215-0 Підсумкова оцінка інтенсивності болю за FLACC
38481-8 Карнітин вільний (С0) (молярна концентрація) в сухій краплі крові
hair_length Довжина волосся
65897-1 Гострота зору при найкращій корекції, ліве око
6302-4 Протромбіновий індекс (ПТІ)
35571-9 Тирозин (молярна концентрація) в сухій краплі крові
94819-0 SARS-CoV-2 (COVID-19) РНК [Log #/об’єм] (вірусне навантаження) у зразку
82810-3 Вагітність (статус)
50132-0 3-гідроксиоктадеканоїлкарнітин (C18-OH) (молярна концентрація) в сухій краплі крові
38473-5 17-Гідроксипрогестерон (масова концентрація) в сухій краплі крові
APGAR_1 Шкала Апгар на 1-й хв життя
stature статура
13952-7 Антитіла до ядра вірусу гепатита B [наявність] у сироватці або плазмі за допомогою імунологічного аналізу
73773-4 Кількість живонароджених дітей в багатоплідних пологах
45197-1 Деканоїлкарнітин (C10) (молярна концентрація) в сухій краплі крові
14978-1 Циклоспорин [маса/об’єм] у крові за допомогою імунологічного аналізу
57299-0 HLA-DQB1 (висока роздільна здатність)
42595-9 ДНК вірусу гепатиту B [одиниці/об’єм] (вірусне навантаження) у сироватці або плазмі
3173-2 Активований частковий тромбопластиновий час в крові за допомогою коагулограми
57291-7 HLA-B (висока роздільна здатність)
94309-2 SARS-CoV-2 (COVID-19) РНК [наявність] у зразку
78017-1 HLA-DQB1 (низька роздільна здатність)
3520-4 Циклоспорин [маса/об’єм] у крові
33762-6 Натрійуретичний пептид. N-кінцевий прогормон B типу [маса/об’єм] у сироватці або плазмі
50544-6 Еверолімус [маса/об’єм] у крові
45200-3 Додеценоїлкарнітин (C12:1) (молярна концентрація) в сухій краплі крові
22580-5 Антитіла IgG до Toxoplasma gondii [наявність] у сироватці
covid_vac_groups Приналежність пацієнта до цільової групи для вакцинації від COVID-19
29572-5 Фенілаланін (масова концентрація) в сухій краплі крові
1920-8 Аспартатамінотрансфераза [ферментативна активність/об’єм] у сироватці або плазмі
13238-1 Антитіла до вірусу Епштейна-Барра [одиниці/об’єм] у сироватці
59826-8 Креатинін [моль/об’єм] у крові
11557-6 Вуглекислий газ [парціальний тиск] у крові
103154-1 Однонуклеотидний поліморфізм. cf dna, отриманий реципіентом/Однонуклеотидний поліморфізм. Загальна cf dna у безклітинній ДНК плазми шляхом секвенування після трансплантації кісткового мозку
6768-6 Лужна фосфатаза [ферментативна активність/об’єм] у сироватці або плазмі
98007-8 Перехресна відповідність В-клітин+Т-клітин
1996-8 Кальцій [моль/об’єм] у крові
29247-4 Сиролімус [маса/об’єм] у крові
78014-8 HLA-А (низька роздільна здатність)
22244-8 Антитіла IgG до цитомегаловірус [наявність] у сироватці або плазмі
4548-4 Глікований гемоглобін (HbA1c)
20661-5 Валін (масова концентрація) в сироватці/плазмі
92002-5 Виявлення Гену SMN1 [пороговий цикл#] в сухій краплі крові методом ампліфікації нуклеїнових кислот з зонд-детекцією
2762-3 Фенілаланін (масова концентрація) в крові
91392-1 Підсумкова оцінка за шкалою Opioid risk tool panel (ORT)
11638-4 Кількість живонароджених дітей у матері, живих на момент запису
39156-5 ІМТ
50157-7 Ацетилкарнітин (С2) (молярна концентрація) в сухій краплі крові
73771-8 Порядок народження дитини в пологах

Пов`язані статті